درباره ما


شرکت هوشیارسازان زرین ساحل اولین سازنده ویلاهای شهرکی در شهر ساحلی خشکبیجار به مدیریت و سرمایه گذاری مهدی و محمد هوشیار بیش از 5 سال در حوزه ساخت و ساز آپارتمان و خانه های ویلایی و شهرکی در شهرستان خشکبیجار و اطراف آن مشغول به فعالیت است .